Projemiz Hakkında

Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (YEL), Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında TR22/13/SKMDP/0080 referans no.lu “Güneşten ve Rüzgardan Aldığımız Güçle Gençlerle Yeşil Geleceğe” adlı proje kapsamında Balıkesir Üniversitesi’nde kurulmuştur.

Bu laboratuvarın en temel hedefi; Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji güç sistemleri ile temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji üretiminin küresel boyuttaki önemi hakkında bilgilendirmesi ve bu yolla bölgede genç neslin konu ile ilgili farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır.

Yenilenebilir enerji güç sistemleri düzenekleri ile üniversitemizdeki tüm önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yenilenebilir enerji kaynakları konusunda eğitim vermek amaçlı kurulan laboratuvarımızda özellikle rüzgar ve güneş ile enerji üretimine odaklanılmıştır.

Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (YEL) ile bu sistemlerin çalışma prensiplerini uygulamalı olarak görme imkanı ve araştırma olanağı vardır. Laboratuvarın mevcut imkanları bu konuda ders veren öğretim elemanlarının ders anlatma tekniğine farklı bir boyut katmakta ve üniversitede eğitim standardının yükselmesine de olanak sağlamaktadır.